Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol

Tusindvis af borgere bliver her totalkontrolleret uden nogle former for mistankegrundlag.

Tusindvis af borgere bliver her totalkontrolleret uden nogle former for mistankegrundlag.

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent i København

Det er blevet mere og mere udbredt, at politiet i samarbejde med andre myndigheder gennemfører såkaldte ”totalkontroller”, hvor alt trafik på en hovedfærdselsåre standses og kontrolleres – ofte i timevis.

Til disse kontroller medvirker en bred vifte af statslige myndigheder heriblandt SKAT, fødevarekontrollen, udlændingestyrelsen, arbejdstilsynet og forskellige politienheder, blandt andre Task Force Pusherstreet – som alene er der fordi de vil genere folk med hang til cannabis.

Kontrollerne gennemføres med hjemmel i Færdselslovens § 77, der giver politiet lov til at standse alle køretøjer på færdselslovens område for at besigtige køretøj og fører. Denne hjemmel kræver intet mistankegrundlag, og derfor kan alle uden undtagelse bringes til standsning.

Denne mistankeløse hjemmel udnytter forskellige myndigheder i stor stil til at gennemføre deres egne kontroller – kontroller som de i mange tilfælde ikke selv ville have hjemmel til at gennemføre. De låner så at sige politiets adgang til at standse alle.

På den måde bliver totalkontrollerne et uskønt stafetløb, hvor forskellige myndigheder giver depechen videre til hinanden, når de støder på uregelmæssigheder, som andre tilstedeværende myndigheder kan arbejde videre med. Trods det, at der burde være vandtætte skotter mellem forskellige myndigheders fund. Tænketanken CEPOS har skrevet dette kritiske notat om emnet.

F.eks. kan man nemt forestille sig, at en bil bliver bragt til standsning og at politiet ikke umiddelbart finder anledning til at ransage den. Men føreren driver måske en restaurant og har madvarer med i bagagerummet. Derfor tilkaldes fødevarekontrollen, der om nødvendigt med politiets hjælp tiltvinger sig adgang til bilen. Fødevarekontrollen finder intet uregelmæssigt, men under deres kontrol, finder de et joint-skod bagerst i bagagerummet. Derefter overtager politiet så igen med hjemlen i  Lov om euforisende stoffer og Retsplejeloven  - og ransager herefter bilen og nøgenvisiterer føreren.

Man kunne finde på 100 andre eksempler, der på drakonisk vis giver først den ene og så den anden myndighed hjemmel til at endevende både bil og fører. Kun fantasien sætter grænser – for love er der nok af.

Det er altså muligt for de forskellige myndigheder at spille ping-pong med lovhjemlerne og derved sammen få adgang til indgreb, som de alene ikke ville have. Den praksis udhuler i den grad retsgarantierne og retssikkerheden.

Orwell kunne faktisk ikke have udtænkt det bedre – Særligt ikke den omstændighed, at hele den totalitære pakke bliver solgt til befolkningen som et tiltag, der gavner vejsikkerheden (!). Det kontrollerne i virkeligheden gavner, er statskassen (tror politikerne) og myndighedernes evige trang til at detailregulere de borgere, der er uheldige nok at leve under myndighedernes kontrol.

Hvad gør man, hvis man havner i en totalkontrol?

Hvis du er så uheldig at køre ind i sådan en kontrol, så skal du først og fremmest forsøge at køre væk inden for rammerne af færdselsloven. Kontrollerne oprettes desværre på steder, hvor dette er svært, men er u-vendig tilladt eller er der en sidevej, så benyt muligheden for at komme væk. Det er ikke lovpligtigt at holde i kø for at blive endevendt at staten – endnu.

Er flugt umulig, så gør du følgende.

Vær høflig og korrekt

Selv om du har lyst til at bruge alverdens grumme gloser om den politistat, der er ved at udvikle sig i Danmark, så lad være. Vær korrekt og høflig. Lad være med at hæve stemmen og lad være med at bruge kraftudtryk.

Det er desuden virkelig frustrerende for en betjent eller en skattemedarbejder at tale med en person, der på den ene side er provokerende godt inde i sine rettigheder og på den anden side er stinkende høflig. De ved ikke rigtig, hvilken fod de skal stå på.

Så ned med stemmeføringen, ned med pulsen og frem med de gode miner til det slette spil!

Men dermed ikke ikke sagt, at du ikke kan påtale det dybt totalitære og Orwellske i myndighedernes arbejde. For det bør man selvfølgelig – både fordi de skal have at vide, at vi som borgere ikke vil finde os i behandlingen, men også fordi “besværlige” borgere i totalkontrollen simpelthen gør, at myndighederne ikke kan totalkontrollere nær samme antal, som de ville kunne, hvis alle dansede til myndighedernes musik. Men mere om det senere.

Film politiet og myndighederne

Rigtig mange mennesker har efterhånden en smartphone på sig, og den giver mulighed for at optage film. Det skal du benytte dig af. Det er ikke ulovligt på nogen måde – hverken persondataloven, straffeloven eller andre love kan forhindre dig i at optage dit møde med myndighederne. Det erkender politiet selv.

Eksempel:

Betjent: Er du venlig at lade være med at filme mig og mine kollegaer?

Dig: Nej, jeg må godt filme denne politiforretning, så længe jeg ikke forhindrer jeres arbejde.

Betjent: Nej, du må ikke filme mig og offentliggøre det. Det står i persondataloven.

Dig: Forkert. Persondataloven beskæftiger sig udelukkende med registrering af personer og personfølsomme oplysninger – ikke tilfældige optagelser af myndighedspersoner. Det ville du vide, hvis du læste § 1 i loven. Var det sandt det du siger, så var optagelser i det offentlige rum ulovlige. Der er desuden ikke andre love, der giver dig hjemmel til at forbyde mig at filme. Er vi enige om det?

Betjent: Du skal efterkomme politiets anvisninger! [tager din telefon fra dig]

Dig: Er du venlig at oplyse mig dit navn, din rang og din station, så jeg kan klage over dig? Du har som udgangspunkt pligt til at oplyse mig om det ifølge Rigspolitiets Kundgørelse II nr. 32.

VIGTIGT: Upload videoen på youtube. Når andre ser, hvordan kagen skal skæres, spredes budskabet, og flere får mod på at trodse myndighederne.

Lad være med at oplyse om ting, du ikke har pligt til

Myndighederne elsker, at folk snakker, og de fleste sager bygger på, at borgeren inkriminerer sig selv i den ene eller den anden sammenhæng. Derfor skal du IKKE kvidre som en fugl – du har ikke pligt til det.

Du har kun pligt til at oplyse politiet om navn, adresse og fødselsdato (IKKE cpr-nummer). Det fremgår af retsplejelovens § 750.

Eksempel:

Bejent: I der i bilen, har I noget med jeres navne på?

Dig: Du kan få mit kørekort, fordi jeg er fører, og jeg kan oplyse dig min adresse. Ingen af de andre har pligt til at fremvise noget.

Betjent: Giv mig jeres cpr-numre.

Dig: Du kan få vores fødselsdatoer, vores navne og vores adresser. Du har ikke ret til andet ifølge retsplejelovens § 750.

Betjent: Hvor har I været og hvor skal I hen?

Dig: Det vedkommer ikke politiet. Jeg svarer kun på det, som retsplejeloven forpligter mig til.

Lad være med at hoppe og springe for politiet

Langt de fleste mennesker har en ide om, at de uanset hvad har pligt til at gøre, hvad politiet beordrer dem til. Det er en stor misforståelse.

Politiet og andre myndigheder kan f.eks. ikke lovligt påbyde dig og dine passagerer at stige ud af køretøjet og give adgang til det uden videre. Sådan nogle påbud kræver hjemmel i lov.

F.eks. giver færdselslovens § 77 lovlig hjemmel til at kontrollere bremserne og styretøjet, hvilket kun kan ske inde fra bilen. Derfor har politibetjenten adgang til at sætte sig i førersædet og kontrollere ratslør og bremser, men han har dermed IKKE lov til at ransage bilen – gør han det, overskrider han sine beføjelser.

Dine medpassagerer har slet ingen pligt til at forlade køretøjet, med mindre politiet sigter for en forbrydelse, der giver adgang til ransagning og visitation – f.eks. Lov om euf eller våbenloven. ”Fordi politiet siger det” er ikke grund nok til at diktere, om du eller dine passagerer må opholde jer i bilen.

Eksempel:

Betjent: I skal alle stige ud af bilen, så jeg kan tjekke jer.

Dig: Nej, det har vi ingen pligt til, så længe vi har opfyldt betingelserne i retsplejelovens § 750 og Færdselslovens § 77. Du kan sagtens stille spørgsmål til vores identitet ind igennem vinduet, og du kan sagtens se, hvordan mine passagerer ser ud. Hvis du har behov for at kontrollere styretøj og bremser jf. Færdselsloven, stiger jeg som fører gerne ud af bilen.

Betjent: I SKAL stige ud, når politiet siger det!

Dig: Hvis du vil undersøge bilen eller mine medpassagerer, må du sigte os for noget, så du dermed har lovlig adgang til bilen og dem. Husk at du skal have ”rimelig grund” til mistanke jf. retsplejelovens bestemmelser. Har du ikke mistankegrundlaget i orden klager jeg over ransagningen og visitationerne. Husk at oprette sagen korrekt i POLSAS (politiets sagssystem).

Betjent: Politiloven siger, at du skal efterkomme politiets anvisninger!

Dig: Nej, politiloven giver i nogle tilfælde politiet hjemmel til at udstede påbud. Men kun i forbindelse med forstyrrelse af den offentlige orden, fare for enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed. Det står i § 5. Ingen af delene er opfyldt her. Vi har desuden ikke pligt til at hoppe og springe for politiet – I skal have dækning i loven for at påbyde borgerne alt muligt.

Andre myndigheder end politiet går i kødet på dig og dit køretøj

Som beskrevet i indledningen deltager mange myndigheder i totalkontrollerne, og finder de noget de kan snage i, er det temmelig sandsynligt, at de gør netop det.

At behandle alle myndigheders forskellige hjemler vil være for omfattende her, men hav som hovedregel, at du sagtens kan svare på spørgsmål inde fra din bil. Er det f.eks. SKAT der stiller myriader af spørgsmål, så har man (modsat når politiet gør det) faktisk pligt til at hjælpe dem til at inkriminere sig selv. Det følger af Skattekontrollovens § 6 stk. 4.

Men der er ret svært for SKAT at bevise, om du hjælper dem alt, hvad du kan, eller om du pludselig bliver ramt af reel dårlig hukommelse. Derfor: Lad være med at snakke og snakke. Lad dem hive ting ud af dig og svar så tit som muligt med: ”Det kan jeg ikke lige huske på stående fod” eller ”jeg har ikke mit bogholderi på mig”.

Eksempel:

SKAT: Kan du ikke lige stige ud af bilen, så vi kan få en snak?

Dig: Nej tak. Jeg kan godt tale med dig herinde fra.

SKAT: Det er en firmabil du kører i – hvor skal du hen og hvor har du lige arbejdet? Er det privat kørsel?

Dig: Jeg skal ud til nogle kunder / jeg skal ud og købe en maskine / jeg skal på værksted / jeg er kørt forkert.

Fortæl myndighederne, hvad du synes om deres indsats

Selv om det er uproduktivt at bande og svovle, så kan man godt fortælle politiet og andre myndigheder, hvad man synes om deres dybt totalitære og borgerfjendtlige indsats.

Eksempel:

Betjent: Så er vi færdige med dig, du kan køre nu.

Dig: Hvordan har du det egentlig med at mistænkeliggøre og antaste 1000 vis af uskyldige mennesker uden skyggen af mistankegrundlag? Er det i grunden ikke noget du skammer dig over?

Betjent: Jeg gør bare mit arbejde.

Dig: Ja, men derfor kan du vel godt se, at vi i større og større grad mister vores frihedsrettigheder. Hvad bliver det næste? At I går fra dør til dør og ransager for at være sikre på, at borgerne ikke begår ulovligheder? Det er rent ud sagt usmageligt. Det er desuden meget betænkeligt at I på den måde udlåner jeres hjemmel til alle mulige andre myndigheder. Fy for den!

Betjent: Du har ret, jeg kører hjem nu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (290 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +40 (from 96 votes)
Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol, 7.6 out of 10 based on 290 ratings

Use Facebook to Comment on this Post

76 thoughts on “Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol

 1. Super fedt guide, men jeg savner bare at få at vide, hvornår et u-sving er lovligt?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.8/5 (6 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
  • Hvis man har kørekort, burde man vide det ;)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 4.6/5 (14 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +10 (from 12 votes)
 2. Hej.Hvornår eller hvad skal der til for at politiet kan forlange,at tage en ens mobiltelefon?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • De har ingen ret til at tage din mobiltelefon fra dig, med mindre du udøver vold med den, såsom at slå dem i hovedet, mens du optager eller noget haha.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
 3. CPR står på kørekortets forside under pkt 4d, men politiet har selvfølgelig ikke ret til at se de andre passageres ID.

  Kan jeg også nægte at stige ud af bilen hvis det foregår i en visitations-zone? Se fx https://www.visitationszone.dk/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Nej, ikke hvis det er i en visitationszone. Men totalkontroller bliver heller ikke oprettet sådan nogle steder. Desuden er den slags zoner ret sjældne.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
   • Lars, vedr. den visitationszone som jeg bor i (Kbh NV), der hyppigt har været der, senest 14 dage i maj, kan jeg så godt kræve at der er en advokat til stede før jeg bliver nøgenvisiteret?

    Hvad sker der hvis politiet forlanger at se mit handskerum, og jeg vedholdene nægter? Bliver jeg varetægtsfængslet (med recktalundersøgelse) indtil en dommer udsteder en ransagningskendelse, eller hvad sker der?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    • Lars: Det vil være godt at få en A4 eller A5 som kan udskrives her på siden — fx en PDF der kan downloades fra din hjemmeside. Den er lige til at laminere og lægge i bilens handskerum til den dag, man havner i totalkontrollen.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: +1 (from 1 vote)
     • Det er en god ide :)

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: +1 (from 1 vote)
 4. Fantastisk, Lars, du er en helt. Når jeg flytter tilbage til Danmark skal den guide printes ud og ligge fast i handskerummet af mit vogntøj. Endskønt jeg håber jeg aldrig nogensinde kommer ud for en sådan totalkontrol.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.9/5 (8 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 13 votes)
 5. Undskyld mig, men hvis man har rent mel i posen er der vel ingen grund til at sætte sig sådan op imod politiet. De er jo også kun mennesker og gør det de får besked på fraoven. Synes helt bestemt at al respekt fuldstændig er væk for politiet hvilket er en skam. De burde have mange flere beføjelser så de på den måde også kan fange dem som ikke forstår at holde sig på den lovlige side af loven. Det samme gælder jo fødevarestyrelsen – vil da være ret trist over at få madforgiftning ved at spise mad på en restaurant som har ligget i bagagerummet og blevet fordærvet fordi restauranten ikke betaler for den korrekte måde at transportere fødevare. Angående Skat – så skal vi i Danmark betale skat og overholde de regler der er i forhold til firmaer og privatpersoner – lige meget hvor træls det er at skattefar indkræver så meget. Kan virkelig kun se at dem som brokker sig over dette er fordi de gerne vil snyde på den ene eller anden måde overfor resten af os ærlige danskere. Gud fri mig vel. Hvis man har så meget imod systemet så må man jo tage de uddannelser det kræver og blive valgt ind i bestyrelser/folketinget og håbe på man kan gøre en forskel..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.6/5 (29 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 38 votes)
  • Undskyld mig, men hvis man har rent mel i posen er der vel ingen grund til at sætte sig sådan op imod politiet.

   Hvis du har rent mel i posen, har du vel heller intet imod at din bolig bliver ransaget eller at din telefon bliver aflyttet?

   Hvis man har så meget imod systemet så må man jo tage de uddannelser det kræver og blive valgt ind i bestyrelser/folketinget og håbe på man kan gøre en forskel..

   Hvorfor i alverden skal man hoppe igennem alle mulige hulahopringe, bare fordi man vil have sit privatliv i fred? Jeg vil ikke ind i politik og spilde mit liv – jeg vil bare gerne være i fred for politistaten.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.4/5 (27 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +9 (from 31 votes)
   • altså hvis du mener Danmark er så forfærdelig at være i er der sikkert mange andre lande der ville elske så engageret borger som dig. så det er muligt for dig at bruge din frihed og din valgfrihed til at forlade landet i stedet for. men jeg beklager meget men tonen blev for mig sat da man startede ud med at antyde at canabis ikke er et problem. men ingen misbruger kan jo selv omfanget af sin afhængighed

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 2.8/5 (11 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 16 votes)
    • Hvorfor er det mig, der skal flytte fordi andre er nogle totalitære tosser? Hvorfor er det ikke politistatstosserne, der skal flytte et andet sted hen?

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 4.6/5 (9 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: +6 (from 8 votes)
    • @ Thomas: nu skal jeg lige forstå dig ret? Du mener altså, at hvis man finder et joint skod i en bil, så er føreren automatisk misbruger? Så hvis man finder en tom øldåse bag i bilen, så er føreren også automatisk alkoholmisbruger?

     Det lyder for mig som om, at du lidt for blindt tror på det gavnlige i statens love. Og du glemmer måske, at de love, der findes i Danmark kun er skabt af ufuldkomne, populistiske politikere. At cannabis er forbudt – samt mange andre stoffer – er jo et glimrende eksempel på, at lovgivningen sjældent er lavet ud fra et videnskabeligt standpunkt, men snarere politikeres, og med ignorante borgeres støtte, udtalte uvidenhed.

     Mange love er til for at beskytte os, og gør det også i en hvis grad; desværre er der et utal af love, der er unødvendige, og kun er med til at gøre borgerenes liv mere ulykkeligt, f.eks. “loven om euforiserende stoffer” der gør samfundet mere skade end gavn, og til en dyr pris. Desværre er der mange som dig, der blindt tror på staten, og ikke selv sætter sig ind i tingene.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 4.4/5 (7 votes cast)
     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: +2 (from 8 votes)
  • Retssikkerheden bliver sat på spil pga. folk som dig, Mie.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (9 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +3 (from 11 votes)
  • “[Politiet] er jo også kun mennesker og gør det de får besked på fraoven.”

   Glimrende grund til ikke at have et overvågningssamfund og at sørge for at retssikkerheden er i orden.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +2 (from 4 votes)
  • Hvis man har rent mel i posen, behøver politiet vel ikke gennemsøge ens bil og tilkalde andre myndigheder? Uskyldig indtil det modsatte er bevist gælder forhåbentlig stadigvæk i Danmark?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 3 votes)
   • Du ville blive meget overrasket over, hvor lidt der skal til før politiet gennemsøger ens vil og visiterer en. At man er i 20′erne og har en hættetrøje på er tit nok.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 5 votes)
 6. Så mangler du blot en knap, så man kan printe den ud i en printe venlig version;)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  • Det vil jeg kigge på! Tak for ide!

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
 7. Vigtigt når du filmer Politiet: Du risikerer en bøde på 1.500 kr. for at bruge mobiltelefonen hvis du holder mobilen i hånden samtidig med at du kører bilen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
  • Ja, man skal naturligvis holde stille. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -2 (from 2 votes)
  • Faktisk så skal du ikke bare holde stille. Du skal tage nøglerne ud af tændingen. Det er det samme med sikkerhedsselen. Hvis du starter din bil uden sele på, så koster det!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
 8. Trist at tråden sluttes af med en bredside fra nationens medløbere…. Når jeg hører dem i debatten kommer jeg først og fremmest til at tænke på lignende grupperinger i befolkningen under den sidste krig…. “Hvorfor lader de unge bøller ikke bare de flike tyskere være i fred? De er jo også mennesker og de passer bare deres job! (Og så ser de jo godt ud i uniform, mens de passer det :-))
  “….vi kender nogen der sniger rund og laver ballade om natten! ….vi ringer lige og siger det!” Og så blev det vist kun værre derfra!
  Det er fuldstændig afgørende at vide, at som dengang så er politiet stadig ikke til for at passe på befokningen! Det har de ALDRIG været! Politiet er den udøvende magt. Den hånd, der trækker den lovgivende magts intentioner ned over befolkningens hoveder. Politiet er til for at holde befolkningen nede og for at påføre befolkningen de trængsler, som politikerne ønsker de skal påføres.
  Hvis politiet var til for befolkningen blev alt sat ind på at sikre os imod vold, mord, tyveri og andet, det kunne ramme almindelige mennesker. Men netop denne indsats er prioriteret enormt lavt i forhold til razziaer, fotokontroller og anden form for undertrykkende virksomhed. Indsatsen tjener sig – så at sige – ikke hjem på samme måde som de andre kampagner gør!!
  Artiklen her er fænomenal – intet mindre! Flere af dem, tak! Jeg støtter frihedskampen og jeg støtter enhver, der kæmper imod flere beføjelser til politistaten. Ingen skal bare kunne gå ind og ransage mit hjem – sådan som de er ved at give eksempelvis SKAT hjemmel til. Står de i min have en dag, er de røget henover hækken længe inden de har kunne nå at identificere sig!
  Der var kun 85000, gjorde noget sidst. Vi husker dem af og til…! Men vi har glemt hvad resten af befolkningen gjorde og især hvad politikere og politiet gjorde når de opfordrede til angiveri og kaldte dem landsforræddere! Alligevel stod 85000 helte fast på hvad der var rigtigt og forkert!
  Det den lovgivende og udøvende magt foretager sig her aftvinger ingen respekt. Det er usselt og lavt. Ingen skal ransage mit hus bare fordi det er lettere at tage alle fra en ende af fremfor at bruge hovedet!
  Jeg er glad for, at du indledte dit indlæg med “undskyld” :-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.7/5 (11 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
  • Ikke for at nedgøre nogen, men politiet er ikke den udøvende magt. Dette blot til orientering. Magtens tredeling er regeringen der er den lovgivende, folketinget der er den udøvende og domstolene der er den dømmende. Politiet er blot en etat under Justitsministeriet.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +4 (from 4 votes)
   • Politiet er en gren af den udøvende magt. Desuden kan man ikke fralægge sig ansvar, bare fordi man følger ordrer.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 2.3/5 (3 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: -2 (from 2 votes)
   • Det er nu folketinget der er den lovgivende magt og regeringen der er udøvende magt

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    • Politiet er en gren af den udøvende magt. Men vi har fint styr på Montesquieu her på bloggen, tak.

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0 (from 0 votes)
  • Trist at læse så meget vrøvl på så få linier. Ta’ en kiks……………..

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
   • Gode pointer og argumenter. Jeg bøjer mig i støvet.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
 9. Husk! Hvis betjenten beslaglægger telefon/kamera så bed om at få det plomberet indtil en dommer har taget tstilling til det videre forløb

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 10. Du er et lys i mørket Lars. Og vedrørende Mie: Idéen med en grundlov er netop at sikre at vilkårlige flertal ikke krænker et mindretal, der er således mere i et demokrati end flertalsafgørelser. Ville du også finde deportering, fængsling eller 100% beskatning af fx. folk fra Herning rimelig hvis der lå en flertalsafgørelse bag?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 11. Flot arbejde.

  Du burde måske også tilføje en bemærkning om computer og smartphone.

  Mange har computer og telefon, hvorpå der ligger sensitive data.

  Politiet kan finde på at spørge, om de må se hvad man laver, eller bede om at få lov at kigge på ens computer.

  Alle bør forberede sig på en sådan konfrontation, og være bekendt med at de har ret til at sige nej.

  I Danmark kan politiet ikke kræve adgang til folks computer eller telefon, bare fordi de har hjemmel til at stoppe folk i en trafikkontrol.

  Og de kan heller ikke kræve password til krypterede data eller at man yder dem nogen assistance.

  Hvis man derimod giver frivilligt samtykke, er man for dum og de kan naturligvis bruge alt de måtte finde i en eventuel straffesag.

  Har du overvejet at lave en guide der i et let forståeligt sprog orienterer børn og mindreårige om deres rettigheder over for politi, skole og andre myndigheder?

  Børn bliver desværre ofte indoktrineret med statistiske dogmer om at man altid skal sige sandheden – og at man har pligt til at samarbejde med myndigheder.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.3/5 (6 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 12. Når man befinder sig på den rigtige side af loven, er der vel ingen grund til at hindre myndighedernes arbejde (som vi alle er med til at finansere). Mener bare at vi skal have meget mere af den slags, især med de åbne grænser vi har.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.0/5 (4 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
  • Jo, det er der masser af grund til. Ellers kunne du lige så godt opgive alle dine frihedsrettigheder.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +2 (from 4 votes)
  • Der er ingen der har talt om at hindre myndighedernes arbejde. Det indgår ikke i politiets arbejde at chikanere tilfældige borgere og ransage biler uden særlig mistanke. Lars har med denne fremragende guide tvært imod givet borgerne nogle meget anvendelige værktøjer til akkurat at HJÆLPE politikorpset med at udføre deres arbejde – inden for de rammer de har bemyndigelse, vel at mærke.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +2 (from 4 votes)
   • Præcis. At politiet så ikke vil opfatte det som en hjælp er en anden sag. Men ja, det er en hjælp til dem, der gerne vil holde sig inden for lovens rammer.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 3 votes)
 13. Fy for en skefuld, hvor bliver jeg provokeret af sådan en noget-alt-for-nær anarkistisk flok! … Mies pointe med “Rent mel i posen” er lige netop essensen af vores retssikkerhed! – Det er mig aldeles uvedkommende, at få ransaget min bolig, hvis de tilgengæld også fanger naboen, der måske ikke har rent mel i posen.. Jeg lever i et mere eller mindre trygt samfund, fordi vi som udgangspunkt ikke er anarkister, men fordi der er en lovgivning, der håndhæves. Foreslaget ovenfor er komplet tidsspilde af politiet/skat’s m.fl. tid og dermed mine skattekroner! … Skam jer! Som humoristisk indslag er det end ikke gyldigt! … Jeg har som studiejob kørt med militær- og beredskabsudstyr mellem Jylland- Sjælland og til Tyskland og er derfor ofte stødt på disse kontroller. De har spurgt til mit ærinde og jeg har svaret og vist mine tilladelser. Derefter er jeg blevet sendt afsted med ønsket om en god dag. Idioter, der hiver deres mobiltelefoner frem og filmer mens de halvhjertet agerer diplomater er simpelthen smagløst!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.7/5 (12 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 11 votes)
  • Vanvittig holdning, du har. Du burde skamme dig over at være villig til at krænke flertallet for at fange det midretal, der ikke har ret mel i posen. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.3/5 (10 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +6 (from 6 votes)
  • Trine jeg er lidt i tvivl om dit indlæg. Der er to elementer i den histofrie her. Vi har en vis form for retssikkerhed her i landet, heldigvis. Men netop den sikkerhed bliver jo netop provokeret ved disse razziaer. Politiet opfører sig tit overlegent og beder ofte folk om en masse ting politiet ikke har ret til, og mange følger dem blindt, det er ikke i orden.
   Vi skal alle følge loven, det kan ikke diskuteres, det er netop derfor det er en lov, men om er enig eller ej er en anden sag. Men det giver ikke de forskellige instanser som fx. SKAT mf.l ret til at gennemføre disse razzier under dække af et paragraf 77 eftersyn.
   Hvad rager det hr betjent, hvad du laver og hvor du skal hen? Han har ingen ret til at udbede sig svar! Om du har “rent mel i posen” eller ej hardet intet med færdselsloven eller hans arbejde at gøre. Jeg finder det ikke i orden at tingene bliver rodet rundt, og at man ikke holder tingene adskildt. Der er jo en grund til at man ikke må lave datasammenkøring ved myndighedernes forskellige instanser, netop for din retssikkerhed!
   Hvis vi bruger omvendt teori med brug af mobiltelenonfe ved disse razziaer, skulle politiet vel ikke have nogetimod at man filmer demhvis de har “rent mel i posen” tænk over det !
   Man kan jo også spørge om idioterne ikke er os der lader os tromle ned trods vores rettigheder.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 1.0/5 (2 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 3 votes)
  • Lad os prøve at tage din bolig … eller lad os tage en andens. Du er naturligvis et dydsmønster af så moralsk og højhellig en karakter, at man kunne drive en tættekam gennem hele dit liv, dine familie og din ejendom og ikke finde noget mere saftigt end et Alt for Damerne, nogen Hello Kitty og så’n. Det betyder forhåbentlig også, at du er et ordentligt menneske med empati for dine medmennesker.

   Så det andre kan opleve er:

   - Under gennemsøgning af dit hus bliver der ødelagt noget, der har høj affektionsværdi for dig.
   - De gennemroder soveværelser og morer sig meget over det fundne sexlegetøj
   - De gennemroder din computer, telefon eller iPad og finder de der “private optagelser”
   - De endevender stuen, og de SATANS unger … ja de holdt jo en fest sidste uge, hvor du var væk, så politiet finder sørme da lige enden af noget, der mistænkeligt ligner en joint
   - Efter det lille “fund” bliver du så nøgenvisiteret. Igen: ingen problem, vel, for du har vel ikke noget at skjule mellem benene, under brysterne eller i røven?
   - Nåja, så finder de jo pillerne for dine rygsmerter. Og din bil var varm, da de ankom. Godt nok har de det forkerte hjem, men mon du nu ikke lige burde undersøges for noget narkokørsel også? Nåeh, pillerne var slet ikke dine, men du siger du tog en?!?! Aha, er du klar over, at det er ulovligt at rode med andres receptpligtige medicin? Måske skal manden lige kigges efter for noget “distribution”?
   - Og hov hov, hvad var det? Lige der uden for udestuen kan de nu se de smukke blomster der har sået sig selv år efter år. Var du klar over, at det var opiumsvalmuer? “Jamen, jeg overtog jo huset fra den forrige ejer … det er hans!”
   - Uh, og hvem er det så, du har boende i kælderen der? Nå nå, jamen det kælder er jo slet ikke beregnet til beboelse. Og en LEJER siger du?! Ved du hvad, jeg tror lige vi ringer til SKAT, så de kan komme og kigge på din sag.
   - Og hvis du – altså naturligvis en anden, der ikke kun diskuterer indkøbene i Fakta – nu til dags bor i en etageejendom, så kan politiet sådan set godt aflytte det meste af den. Hvordan har du det med at ALLE dine samtaler måske er blevet aflyttet … inklusive dem til kæresten, elskeren eller …?
   - Hvad med dem, der er syge og måske skammer sig over det? Skal de have rodet det hele igennem? Måske var de ophængte digte om sorg, depression, selvmordstanker og al den smerte bare ikke tiltænkt politiets øjne?
   - Og når de går dine billeder igennem for at se, om du kender nogen de kender … og finder billederne af dine børn. Sådan set uskyldige, men de er jo sådan set i bad …
   - Og ja, DU – dydsmønstret – inviterede dem ind, men du tænkte bare ikke på hvad din 16 årige knægt mon havde på værelset, og hvad din 19 årige datter havde liggende af billeder – og så’n – af hende og kæresten.
   - Og var det din bil: er du sådan helt sikker på, at du kender alle love og bekendtgørelser. Hvad om du faktisk har en kniv til at ligge, hvad nu hvis …?
   - Og bliver du stoppet i morgentrafikken, når ikke toget og må lade de vigtige kunder stege 1-2 timer “fordi du blev stoppet af politiet” …

   “Rent mel i posen” er ikke essensen af vores retssikkerhed. Det er nærmere “uskyldig indtil andet er bevist”. Og giver det egentlig ikke mening, at der skal være en begrundet mistanke, noget usædvanligt til stede, for at noget så grænseoverskridende som en indtrængen i ens hjem og privatliv må finde sted? Jeg mener bare, hvis der ikke er nogen barrierer af nogen art, hvordan kan du så vide dig “sikker”? Hvordan vil du kunne stå på din “ret”, hvis du reelt ingen har?

   Jeg håber også, at jeg ret klart har vist, at du sagtens kan have netop rent mel i posen, men stadig har udmærkede, gyldige og helt igennem forståelige grunde til at IKKE at ville blive endevendt af politiet og gud-ved-hvor-mange-myndigheder de kan komme i tanke om at “invitere med”. Der er masser af fuldt ud lovlige, ja selv uskyldige ting, som man bare helst holder privat. Alle bør have ret til privatlivets fred, ISÆR dem der faktisk har rent mel i posen, synes du ikke?

   Der er endelig en praktisk ting. Den tid de bruger på at gennemsøge magtens velvillige skødehunde som dig, der tydeligvis har rent mel i posen og synes et Big Brother liv er fedt, bare stjæler fra NETOP den tid, der skulle have været brug på at pågribe de rigtige forbrydere, som du – og vi andre – faktisk helst så var bag tremmer. Rigtige forbrydere bliver simpelthen ikke effektivt pågrebet, når de roder tilfældigt rundt i alle mulige menneskers huse.

   Lad os bare antage i dit eksempel, at det faktisk var naboen, der skulle fanges. Jamen, det første spørgsmål er da så, hvad hulen de laver ovre hos DIG?! Sekundært må man spørge, om hele spektaklet ovre hos dig, der er uskyldig, ikke netop vil give din nabo tid til at fjerne beviserne i sit eget hjem? Kort sagt: prøv lige at forklar hvordan det på nogen måde skulle hjælpe med at fange ægte, uforfalskede forbrydere ved at roder rundt i de uskyldiges boliger, ejendele og kroppe?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.9/5 (7 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +2 (from 4 votes)
 14. Fy for en skefuld, hvor er det provokerende at læse indlæg og kommentarer fra en noget-alt-for-nær anarkistisk flok! Mies pointe med “rent mel i posen” er nemlig lige præcis essensen af vores retssikkerhed! Det er mig komplet uvedkommende at politiet skulle have lyst til at ransage mit hjem, hvis denne grundighed ligeledes er ensbetydende med at naboen uden rent mel får et besøg. Vi lever priviligeret i et mere eller mindre trygt samfund, fordi vi ikke er anarkister, men derimod fordi vi har en lovgivning og myndigheder til at håndhæve denne. At efterleve ovenstående ved at halvhjertet at agere udannet diplomat med kendskab til enkelte paragraffer er dels spild af politiets/skats m.fl. tid – men også mine skattekroner! Alt for mange af jer, har så uhyre travlt med at halse om “rettigheder” – hvad med pligter??? -du har pligt til at opføre dig ordentligt og respektere det samfund du lever i! Jeg har som studiejob kørt med militær- og beredsskabsudstyr mellem Jylland-Sjælland og til Tyskland, og er derfor ofte rendt ind i de omtalte kontroller. Jeg har blevet spurgt om mit ærinde, har forklaret og vist mine tilladelser, hvorefter jeg er blevet sendt afsted med ønsket om en god dag. Idioten bag mig, der hiver sin telefon frem og begynder at filme – udviser ganske enkelt usmagelig opførsel! Skam jer!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.8/5 (9 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
  • Hvorfor er det usmageligt at insistere på, at myndighederne overholder landets lovgivning?

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (6 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +4 (from 6 votes)
   • (Først og fremmest beklager jeg at der er to opslag – jeg kunne bare ikke se det første) …

    Det er aldrig usmageligt at myndighederne overholder landets lovgivning!! – men det er på alle punkter usmageligt at provokere, spilde en masse menneskers tid og opfordrer anarki – som er den ideologi, der bedst beskriver din opfordring! Du taler om at frustrere politi og skattefolk, og du taler om at lægge videoer på Youtube. Det er ganske enkelt usmageligt!

    Iøvrigt har jeg aldrig følt mig krænket over at blive stoppet i en sådan kontrol – jeg er bare glad for at personen bag mig bliver konfronteret med, at han ikke har betalt forsikring og i øvrigt lige har været i Polen for at hente hundehvalpe, der er gemt i bagagerummet…

    Politikontroller er ligesom vacciner – vildt trælse, men ret hurtigt overstået, hvis man opfører sig som et dannet menneske. – vacciner redder liv, og totalkontroller er med til at opretholde netop den lovgivning du i svaret henviser til!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 2.6/5 (7 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 9 votes)
    • Det er ikke provokerende at holde på, at man er et frit menneske. Det provokerende består i myndighedernes krænkelser af os. :)

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 4.2/5 (6 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: +3 (from 9 votes)
    • Man kan tydeligt se, at dem som har tænkt tanken længst, er frihedsaktivisterne på kommentarsporet til bloggen.

     Trine, for det første skal du huske på: Vi er allesammen mennesker med tilbøjelighed til attitude. Hvis du bliver mødt af en sur mine, hvordan ville du svare igen?

     Denne her guide, vil jeg ikke tro, er tiltænkt til brug overfor alle politibetjente, som bare gør deres arbejde overfor folk som har rent mel i posen og ikke skal frygte noget. Den er lavet til folk, som ulig dig, er utilfredse med privatlivets krænkelser, og kan se, at de er mennesker i en verden, hvor vi alle burde blive behandlet retfærdigt.

     Ydermere skal du huske på, ang. attitude og tidsspilde af vores højtærede politi, at folk ville da ikke spilde politiets tid, hvis de vidste at det var et hurtigt tjek, og politimanden virkede rimelig, ligesom når du kørte din militær last (fordi de ved sgu da forhelvede da nok, at det er statsligt anliggende (undskyld sproget)). Hvis den almindelige danske borger bliver mødt af en næsvis politibetjent, så gider man da ikke finde sig i det, og bare makke ret. Det er et menneskes pligt, at gøre hvad mennesket føler mest retfærdigt. Der findes love i samfundet, som nogle mennesker også ønsker at overholde, naturligvis. Men hvis du bliver mødt at strid og kamp fra den rare politimand, så gider du da ikke finde dig i det, gør du? Jeg gør ikke.

     Ydermere, så synes jeg du burde få styr på nogle facts… Du skriver kun hvad du føler, i stedet for at komme med nogle reelle facts om hvad du egentlig siger.

     Der er så mange folk der er blinde for, at de bare følger statens, og politiets (!), befalinger helt blindt og uden at spørge til hvorfor.

     Hvorfor skal hash være ulovligt? Det bliver brugt som medicin i USA, hvilket er underligt, hvis det er farligt.
     Hvorfor er alkohol lovligt? Det bliver brugt som medicin hos den private, for at lindre sorg og smerte. Det kan du sørme dø af.
     ^Lidt af sporet, men min pointe er, at folk lytter blot til hvad staten siger, i stedet for videnskab, hvilket også er pointeret tidligere.

     Tænk over dine rammer, dine rettigheder og hvad du kan være bekendt overfor medmennesker, og hvad medmennesker kan være bekendte overfor dig.
     - Du burde næsten læse menneskerettigherne…

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: +2 (from 2 votes)
 15. Krænkelser? – du demonstrerer sa aldrig andet end at være en komplet idiot ved at hive din mobil frem.. Alternativt kan du som så mange fornuftige mennesker i landet hive dit kørekort frem for derefter at få det retur! … Øjeblikket efter aner den pågældende betjent ikke hvad jeg hed eller hvad mit cpr-nummer var. – I så fald at ham efterfølgende tilføjede mig som ven på Facebook og eller kom og bankede på min dør; ja så ville jeg føle mig krænket.

  Jeg synes på ingen måde du forholder dig refleksivt eller analyserende til de problemstillinger du berører, og at dømme ud fra dine svar, der indeholder en kort “punchline” og et unuanceret spørgsmål.. Tror jeg ikke vi kommer videre i denne debat. Jeg hæfter mig i mellemtiden ved at du blot har 555-ish tilhængere på facebook, og at jeg derfor (heldigvis) fortsat vil møde totalkontroller på mine ture rundt i Danmark!

  Forresten; kig nærmere på Monaco; de har kameraer der dækker HELE staten – hver en cm!! -og de har stortset ingen kriminalitet til trods for at være omgivet af en halv-skummel del af Frankrig..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.5/5 (11 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
  • Hvor går grænsen så?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
  • Trine du er da ikke rigtig klog. ville du foretrække at hver en cm i landet skulle være overvåget? hvor paranoid kan man lige være? At politiet bare kan stoppe folk og visitere dem hvis de lige har lyst? så ryger hele retsprincippet jo lige i vasken. Vi går fra uskyldig til det modsatte er bevist, til skyldig til det modsatte er bevist.. Og princippet med at hvis man har rent mel i posen, har man ikke noget at frygte er noget vås. selvom man er uskyldig er det da krænkene at politiet behandler en som en kriminel, uden at have grundlag.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 2.3/5 (3 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +3 (from 3 votes)
  • Hvis man synes, man er “heldig” at blive totalkontrolleret, så er der vist ikke så meget mere at debattere.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.9/5 (7 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +4 (from 4 votes)
 16. Hej Lars

  Hvor gemmer man bedst en joint i bilen så pansersvinene ikke finder den? Tak for hjælp. Du er cool

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Tja, som hovedregel kan du regne med, at hvis du er 10 min om at udtænke et godt gemmested, så vil politiet være mere end dobbelt så lang tid om at finde den. Se denne video. Den er netop om det emne: http://www.youtube.com/watch?v=6VlLS8fA-V8

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.8/5 (4 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
 17. Jeg kan godt se idéen med, at vi skal værne om vores rettigheder overfor politiet og andre instanser. Og jeg har fuld forståelse for, at ingen ved deres fulde fem, bør inkriminere dem selv – når det kan undgåes. I forlængelse deraf mener jeg dog også, at man bør bestræbe sig på, ikke at være kriminel – selvom jeg godt ved at der findes en god del tåbelige regler i vores samfund.

  Efter en stund i Monaco, er jeg dog blevet mere tilhænger af total-overvågning. Det kræver selvfølgelig, at man generelt er enig i de regler, som den udøvende magt skal håndhæve. Men frem for alt ønsker jeg, at livet gøres surt for hårde kriminelle. Og det gør det netop med totalovervågning.

  Så, selvom jeg mener, at det er spild af vores ressourcer med totalkontrol. Så er det kun endnu mere spild, når en flok tåber aktivt spilder myndighedernes tid. Brug i stedet jeres energi på, at omvænde jeres medmennesker til gode liberale borgere, som via demokratiet kan få ryddet op i retssystemets mange paragraffer, og alt det andet ligegyldige bureaukrati der findes i den offentlige sektor. Det synes jeg er det voksne alternativ, hvis man er uenig i måden, hvorpå landet ledes.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 1.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)
  • Dem man gør det surt for med totalovervågning og totalkontrol er ikke de kriminelle. Det er først og fremmest dem, der ikke er kriminelle, man generer.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.5/5 (4 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +3 (from 3 votes)
  • Hvad så når den såkaldte totalkontrol også begynder at omfatte dine medicinske oplysninger? Har du fået de nødvendige vacciner så du ikke smitter? Dyrker du ubeskyttet sex? Hvad hvis din blog, Facebook og personlige journal lige pludseligt bliver taget med i denne kontrol for nu at tjekke om du er et ordentligt menneske?
   Det jeg savner fra jer der taler så varmt for indgriben i den personlige sfære er et helt klart svar på hvornår det går for vidt.
   Jeg tror simpelthen ikke du har tænkt tanken til ende, for du siger at man kan holde sig på rette side af loven og samtidig erkender du der er en masse tåbelige love, hvilket jo betyder at flere tåbelige love kan blive indført. Du kan reelt blive gjort kriminel i et totalitært samfund uagtet at du har overholdt lovene. Dér ligger problemet!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • @Trine

   Din tiltro til statens myndigheder forudsætter, at staten er ærlig om hvorfor den udspørger dig om en mulig forbrydelse.

   Staten kan starte med at spørge dig om noget helt uskyldigt, og borgeren der ikke føler vedkomne har noget at skjule kommer til at sige noget der gør myndigheden interesseret i noget helt andet.

   Det som mange finder er uacceptabelt i totalkontroller er at det reelt er bevisfiskeri uden individuelt mistankegrundlag, da staten ikke fra starten har noget bevis for at borgeren har begået noget ulovligt.

   Det er baggrunden for at vi i vesten har rettigheder som personens og boligens ukrænkelighed, formodningen om at alle i en straffesag har ret til en uskyldsformodning og et forbud mod tvungen selvinkriminering.

   Siden du ikke i essensen anfægter at borgeren skal have disse rettigheder, forstår jeg ikke din uenighed med kommentarerne.

   Hvis politiet og myndigheder kan lave tilfældige totalkontroller i trafikken, hvorfor så ikke også i folks hjem, privat korrespondance eller i telefonsamtaler?

   Politiet bruger dets hjemmel til at foretage kontrol af biler, og åbner derefter op for at alle andre myndigheder kan udspørge og rode i folks bagagerum.
   Hvad ville du sige til, at en myndighed med en særhjemmel til at tiltvinge sig adgang til din bolig benyttede lejligheden til at lukke op for skat, politi, fødevarekontrollen, arbejdstilsynet osv – og ja regler under disse myndigheders ansvarsområde kan også gælde i den private bolig.

   Folk i en sådan situation er ikke frie til at forladet stedet men er reelt under arrest.
   Folk har ikke direkte adgang til at rådføre sig med en advokat og har heller ikke en sigtets rettigheder.

   Det er reelt en anholdelse i alt andet end navn, hvor borgeren alene konfronteres med statens repræsentanter der er skolet i mistænkeliggørelse.

   Så politiet behandler folk som var de anholdte, men giver dem ikke de rettigheder som anholdte for alvorlige forbrydelser nyder over for samfundet.

   Det er muligt, at det er “lovligt” men en borger fanget i en totalkontrol er i et klart uligeværdigt styrkeforhold når vedkomne uden automatisk adgang til juridisk bistand er konfronteret med statens repræsentanter.

   Du indrømmer, at det er rigtigt ikke at inkriminere sig selv, men siger samtidig at man kan lade være med at være kriminel.

   Det er for at sige det mildt en problematisk cirkelslutning, for reglen om selvinkriminering beskytter ikke kun “kriminelle” men alle dem som staten måtte ønske at tvinge til at inkriminere sig selv.

   Den beskytter de klart skyldige til dem, som måske har noget ikke-kriminelt at skjule til dem som er kriminelle men har begået en anden forbrydelse.

   - Undersøgelse fra USA har vist, at folk under det rette pres kan finde på at tilstå forbrydelser de ikke har begået.

   Lars siger ikke, at folk skal gøre noget ulovligt men informerer kun folk om de rettigheder de allerede har i forhold til staten.

   Selvfølgelig påfører det samfundet ekstra udgifter, at folk ikke blot underkaster sig alle statens anmodninger.

   Men hvad så? At opretholde et samfund, hvor borgeren ikke er retsløs lige som i Rusland eller Kina er helt sikkert mere besværligt.

   Men vi kunne jo starte med at indføre en lov, der generelt pålagde alle at fortælle statens repræsentanter alt og gjort det strafbart ikke at sige sandheden.

   Vi kunne også lovgive om, at alle havde pligt til at tilstå lovovertrædelser, som en myndighed mistænkte dem for.

   Vi kunne så for en sikkerheds skyld lave en tillægsregel om at myndighederne altid skulle have ret til at lave tilfældige totalkontroller i folks hjem, korrespondance og samkvem.

   Lyder det nu helt sovjetagtigt?

   Måske er det fordi det faktisk er ret totalitært.

   Lars gør et flot arbejde.

   Guiden genetablerer en balance mellem staten og borgeren som for længe har tippet til statens gunst.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
  • Ja, det er mig. Du behøver ikke alle de links – jeg var der selv i alle tilfældene. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +3 (from 3 votes)
   • Jeg er helt enig med dig når vi snakker om at Dk er ved at udvikle sig til en politistat… Og du havde min sympati lige indtil jeg læste dine udtalelser om Muslimer…. Føj for helved et menneskesyn, jeg r glad for du ikke længere er politibetjent.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 2 votes)
    • Jeg har også sagt grimme ting om hvide kristene mænd. Puha, jeg er en slemmer en! :D

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: +1 (from 1 vote)
 18. Kan politiet ikke forlange at se ind bag i en kassevogn,sent om aftenen?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 19. Brug dog lidt sund fornuft og ansvarlighed.

  Med den paranoide holdning til Politiet, Skat, Fødevarestyrelsen mm var det måske værd at overveje at emigre til USA. Der findes grupper der hvor du vil føle dig yderst velkommen.

  Du vil ikke blive savnet da der ikke er ret meget der er mere samfundsnedbrydeligt, en folk der kun tænker på MIG MIG MIG – medmindre det selvfølgelig er børn under 5. Vi andre er vokset fra det.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  • Det er sjovt som det altid er dem der er trætte af overgreb, der skal flytte alle mulige steder hen. Hvorfor kan det ikke være dem, der er vilde med at rode i andre menneskers ting, der flytter et andet sted hen? :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • John, du taler ikke for alle og du taler bestemt ikke for mig. En mand som Lars ville i høj grad være savnet af mange skulle han beslutte sig for at forlade landet, for mennesker der handler i overensstemmelse med almindelig god moral er i forvejen et mindretal her i landet, hvor de fleste er tilfredse bare der er Vild Med Dans i fjernsynet og naboens ligusterhæk overholder ejerforeningens krav om højde og sort.
   Og det er helt hen i vejret at kalde et menneske der har opgivet sit job og sin uddannelse for andre menneskers skyld for egoist. Det er fuldstændig verdensfjernt. Hvis flere opførte sig i overensstemmelse med god skik og moral fremfor blot at følge regler så ville vi se et helt og langt mere menneskeligt samfund.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 20. @John Finn,

  Du er en fascist.

  De rettigheder, som folk ønsker respekteret er allerede retsregler som staten skal følge.

  Danmark har tiltrådt Den europæiske menneskerettighedskonvention, og beskyttelsen mod vilkårlige frihedsberøvelser er allerede beskyttet i EMRK Art. 5, og forbuddet mod at tvinge borgerne til at inkriminere sig selv er ligeledes beskyttet i EMRK Art. 6.

  Så måske var det dig og andre tilhængere af absolut magt til staten, der burde flytte til Nordkorea.

  - For kun dem, der ikke har rent mel i posten vil hævde deres rettigheder.

  Ikke sandt?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Du er en klaphat når du kalder andre for fascist, fordi andre har en anden mening end dig. Det må sku da være herligt at være så hellig som dig. I et sandt demokrati respektere man andres meninger, hvad du tydeligvis ikke gør.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
   • Jeg har ingen pligt til at respektere din mening – lige som du heller ikke har pligt til at respektere mig. Så længe du lader mig have den, er jeg fint tilfreds.

    Desuden respekterer jeg ikke demokrati – at kunne stemme sig til andres ejendom og frihed er en uting. :)

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
 21. Først : jeg vil også gerne have den vejledning så man kan printe de ud.
  Dernæst til Lars: det kan meget vel være du ikke er enig i loven om stoffer, licens og andet, men som udgangspunkt skal vi alle overholdelandets love, hvis vi alle gjorde som dig ville Danmark snart være værre end det vilde westen( og jeg mener ikke jylland). Hvis du er uenig må du forsøge at få lovene ændret istænetfor at overtræde dem.

  Pointen i din vejledning er vel at vi som privatpersoner har rettigheder og at politiet har pligt til at overholde deres love og pligter. Deri er jeg enig. Her er et eksempel jeg ke der personlig:
  En ung mand bliver stoppet på vej hjem fra arbejde og bliver stoppet af en betjent i en rutinekontrol. Betjenten spørger om kørekort og den unge mand spørger betjenten o at vise skilt og navn hvilket betjentenn nægter , for som han siger; det har han ikke pligt til! Derefter spørger han om h ad den unge mand laver og hvorfor ha kører rundt i byen. Han svarer at han borfå hundrede meter fra stedet og at han er på vej hjem fra job. Så spørger betjenten om hvorfor bilen ser “usamlet” ud og han svarer det er fordi han lige har udført arbejdepå den. Betjenten er tydeligt negativ, og beder ham stå ud af bilen og beordre hm til at åbne begagerummet. Det bliver efterkommet. Betjenten spørger om han er på vej ud og lave indbrud. Føreren spørger hvorfor betjenten stiller så åndsvagt et spørgsmål og betjenten siger der ligger både skruetrækkere koben og masser af andet værktøj. Føreren forklarer at det er fordi han lige har arbejdet på bilen, som han tidligerehar forklaret, og at han desuden arbejder som mekaniker i byen. Derefter insinuere betjenten at det fastmonterede anlæg i bilen er stjålet og beder om kvittering på hvad der er i begagerummet. Nu bliver føreren også træt af situatione og giver udtryk for at betjenten overskrider hans grænser for grunden til han er blevet stoppet men betjenten svarer at han bare har at svare ordentligt påde spørgsmål som politiet stiller. Desuden beder han føreren fre vise numre på forstærkere som bevis for at de ikke er stjålet.Føren siger at det ikke er hans problem at bevise at han er lovlydig. Der opstår næsten et regulært skænderi, men det ender med betjenten til sidst finder nogle stelnumre på forstærkerene. Efter at have ringet og kontrolleret om de var meldt stjålet, hvilket de naturligvis ikke var, opgiver betje ten yderligere chikane! Nej for da der ikke var nogen overtrædelser af nogen art slutter han med at udskrive føreren en bøde for at kørd ude sele, hvilket var usandt. Føreren nægter at modtage og senere at betale bøden.
  Sagen kommer for retten og rette dømmer førere til at betale sagsomkostninger plus bøden, forretten tror mest på betjenten. Der er så mange overtrædelser af politiet i denne sag hvor man kunne have stoppet denne betjent, derfor er det interessant en anden gang af kunne stoppede slags..
  Mvh

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Der findes noget, der hedder rettigheder, og flere af dem findes endda i Grundloven, som er vores højeste lov. Det man bare skal huske på, er at man også er i sin fulde ret til at afgive dem. F.eks. har du ret til ikke at få ransaget din ejendom eller blive kropsvisiteret, hvis politiet ikke har hjemmel dertil. Det ved politiet selvfølgelig, og de har haft over 100 år til at indlære en række metoder for at lokke borgerne til at afgive disse rettigheder. Det jeg ser Lars’ artikel som, er en guide til at forstå ens rettigheder og samtidig undgå – fuldt lovligt – at give dem fra sig selv under det pres politiet lægger på dig. Det har ikke noget med cannabis at gøre ;)

   Ellers vil jeg takke dig mange gange for din virkelige historie. Det er et perfekt eksempel på, hvordan en helt almindelig borger med rent mel i posen alligevel ender med at blive først forulempet og senere udsat for en decideret ulovlighed fra politiet selv. Artiklen her kunne måske have reddet din ven. Tænk om han var blevet siddende i bilen, med selen på, bare havde oplyst navn, adresse og fødselsdato, og så ellers – høfligt – havde takket nej tak til at lade bilen ransage? Han ville have været i sin fulde ret til det, og så var han højst sandsynligt sluppet for den ubehagelige oplevelse og det efterfølgende justitsmord.

   Lidt i stil med den der “the greatest trick the Devil has ever pulled is convincing people he doesn’t exist”, så er den største løgn i disse sager, at politiet har overbevist folk om, at “hvis de intet har at skule, så har de intet at frygte”.

   Rådet er altid: Don’t talk to the police. Her taler en forsvarsadvokat og tidligere politimand om det: https://www.youtube.com/watch?v=6wXkI4t7nuc

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 22. Jeg har med fornøjese læst artiklen :-)

  Det fik mig til at tænke på, hvordan det forholder sig med toldere?

  Jeg er ofte blevet standset i Rødby af nogle knapt så flinke folk med gule veste, som insiterer på at gennemsøge min bil.

  Hvordan er mine rettigeder overfor dem?

  Venlig hilsen

  Jonas

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 23. det må være en illegal pizzeriamedarbejder med okse (læs heste)fars i bagerummet, som han har hentet i Frankrig, der er blevet stoppet pgs for meget røg i kabinen – sådan en gang øregas – lad være med at overtræde loven, så er der intet at frygte – looool

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
  • ” lad være med at overtræde loven, så er der intet at frygte – looool”

   Det er lige den holdning borgerne skal have, hvis totalitære myndigheder skal stortrives. Tillykke. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • Inger: Så du vil acceptere loven uanset hvad? Husk nu på at nogle af de mest groteske grusomheder her i verden er blevet begået med loven i hånden.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 24. Michael Jacobsen – Det er ikke helt korrekt det du skriver….. for du må bakke uden sele på – Det står i loven … – De bliver også ofte sagt, at skal du tale i tlf (kunne jo være vigtigt), skal du olde ind til siden, men der er aldrig blevet sagt noget om at bilen skal “slukkes” imens….så den med nøglerne i tændingen…holder ikke helt..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 25. Alt i denne tråd kan “overrules” med en enkelt lille sætning fra politiet, hvis du er besværlig:

  “Du sigtes for…” – og så en paragraf, som læner sig op af den operation der er igang. Og vupti, så er du tvunget til at oplyse hvem du er, uanset om du er fører af bilen, passager eller blot står og kigger på! Og har du rent mel i posen, så frafalder de sigtelsen på stedet.

  Filmer du politiet, imens de forsøger at tale med dig, så forhindrer du rent faktisk deres arbejde. Og det kan du sigtes og dømmes for!

  Med andre ord, er du en venstreorienteret liste Ø idiot, rocker eller “9 ud af 10″ kriminel araber, uden evne til at forstå noget som helst fra den virkelige verden. Så er du på spanden og en af grundende til total kontrollen overhovedet findes…

  Har du rent mel i posen, så er du “good to go” i løbet af 3 min.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>